Przyroda Województwa Śląskiego
Województwo Człowiek i przyroda Badania i edukacja Ochrona przyrody Przyroda nieożywiona Przyroda ożywiona
Temperatura
 
Przyroda nieożywiona Klimat
Pomocne i polecane Mapa serwisu
Średnia roczna temperatura powietrza na obszarze większej części województwa śląskiego waha się w granicach 7-8 ºC. Zdecydowanie niższa jest w części południowej, gdzie miejscami schodzi nawet poniżej 4 ºC. Natomiast w części południowo-zachodniej województwa średnia roczna temperatura powietrza przekracza 8 ºC.

Średnia miesięczna temperatura stycznia waha się od -2 ºC do -4 ºC na większości obszaru województwa, z wyjątkiem części południowo-zachodniej oraz rejonu Kotliny Ostrawskiej i Doliny Górnej Wisły, gdzie temperatura wzrasta powyżej -2 ºC. Z kolei na obszarach górskich oraz w rejonie Szczekocin i Niegowej notuje się najniższą średnią miesięczną temperaturę stycznia - poniżej -4 ºC.

Średnia miesięczna temperatura lipca waha się od 14 ºC do 16 ºC, z wyjątkiem okolic Rybnika, gdzie jest wyższa (ponad 16 ºC) i z wyjątkiem gór, gdzie miejscami schodzi poniżej 10 ºC. Średnia miesięczna temperatura maksymalna stycznia waha się od 0 ºC do 2 ºC i przyjmuje takie wartości na obszarze prawie całego województwa z wyjątkiem gór, gdzie temperatura ta spada poniżej -2 ºC i rejonu Zawiercie - Żarki - Szczekociny - Koniecpol, gdzie średnia miesięczna temperatura maksymalna stycznia waha się od -2 ºC do 0 ºC.

Średnia minimalna temperatura stycznia sięga poniżej -7 ºC w górach oraz poniżej -6 ºC w rejonie Szczekocin i Niegowej. Natomiast średnia temperatura maksymalna lipca przekracza 21 ºC w centralnej części województwa oraz w jego części zachodniej, północno-zachodniej i na krańcach północnych. Najniższą maksymalną temperaturę zanotowano oczywiście w górach - poniżej 15 ºC. Najniższą minimalną temperaturę lipca zanotowano w rejonie gór - poniżej 7 ºC, a najwyższą - powyżej 11 ºC - w rejonie Rybnika i Częstochowy.

Kliknij, aby zobaczyć powiększenie
Średnia roczna temperatura powietrza (ºC)

Największą średnią roczną liczbę dni mroźnych i bardzo mroźnych obserwuje się przede wszystkim w górach, gdzie wynosi ona powyżej 85 (dni mroźne) i 7 (dni bardzo mroźne) oraz w północno-wschodniej części województwa, gdzie wartości te są już jednak niższe. Natomiast najmniejszą średnią roczną liczbę dni mroźnych i bardzo mroźnych odnotowuje się w rejonie Rybnika i Zbiornika Żywieckiego - poniżej 25 (dni mroźne) i poniżej 2 (dni bardzo mroźne).

Najwyższą średnią roczną liczbę dni gorących - powyżej 40 - odnotowuje się w rejonie Rybnika, natomiast w rejonie Zbiornika Żywieckiego występuje również dużo - średnio od 30 do 40 dni gorących w ciągu roku. Najmniej dni gorących przypada na góry, bo średnio poniżej 10 w roku. Również w rejonie Rybnika odnotowuje się największą średnią roczną liczbę dni upalnych - powyżej 7, a najniższa średnia roczna liczba dni upalnych występuje w górach - poniżej 1.

Rejony z największą średnią liczbą dni z przymrozkami w okresie od kwietnia do października to góry - powyżej 25 dni i fragment północno-wschodniej części województwa - od 20 do 25 dni. Najmniej dni z przymrozkami notuje się średnio w południowo-zachodniej części województwa. Najwcześniej, bo już przeciętnie pod koniec września, przymrozki pojawiają się w górach i w północno-wschodniej części województwa, a na większości terytorium województwa - pod koniec października. W tych samych rejonach występują też ostatnie wiosenne przymrozki, które przypadają między 8 a 15 maja.

Biorąc pod uwagę średnie daty początku termicznych pór roku można zauważyć, że generalnie wiosna i lato zaczynają się najwcześniej na zachodzie i w centrum województwa, a najpóźniej w górach i na wschodzie województwa. Natomiast odwrotnie jest w przypadku jesieni i zimy. Na zachodzie i w centrum województwa zaczynają się one najpóźniej, a w górach i na wschodzie - najwcześniej. Jest to związane z dwoma czynnikami. Na obszarach górskich występuje znana zależność między wysokością a klimatem - im wyżej, tym zimniej i bardziej ostry klimat. Natomiast na pozostałym obszarze ogólny rozkład temperatur województwa jest odzwierciedleniem rozkładu temperatur w Polsce - na zachodzie klimat w większym stopniu podlega wpływom oceanicznym i jest przez to łagodniejszy, a na wschodzie klimat jest bardziej kontynentalny i co za tym idzie, ostrzejszy.

Materiał strony opracowano 25 lutego 2004 roku. Autor opracowania: D. Serwecińska.

Opady atmosferyczneTemperaturaUsłonecznienie i zachmurzenieWiatryWilgotność powietrza
Podział fizycznogeograficznyWodyKlimat
Województwo | Człowiek i przyroda | Badania i edukacjaOchrona przyrody | Przyroda nieożywiona | Przyroda ożywiona | Pomocne i polecane | Mapa serwisu
e-mail
Serwis współfinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Copyright © 2002-2006 Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska   Projekt i wykonanie: ZiP Soft